28283 lyrics (3403 with translation)   30 members   last user register milanic...
John Legend - Love Me Now (Video) / Превод
ads
Categorie: All, added by hristo of 13 Ноември 2016г., Views 3023 time (s )
Vote/ 24h
like 0 I do not like 0
-------------------------------
total: 0
Ads

Pulling me further, further than I've been before
Making me stronger, shaking me right to the core
Oh, I don't know what's in the stars
Never heard it from above, the world isn't ours
But I know what's in my heart,
if you ain't mine I'll be torn apart

I don't know who's gonna kiss you when I'm gone
So I'm gonna love you now, like it's all I have
I know it'll kill me when it's over
I don't wanna think about it, I want you to love me now
I don't know who's gonna kiss you when I'm gone
So I'm gonna love you now, like it's all I have
I know it'll kill me when it's over
I don't wanna think about it, I want you to love me now

Love me now, love me now
Oh, oh, love me now, oh, oh, oh, yeah
Love me now, love me now
Oh, I want you to love me now

Something inside us know's there's nothing guaranteed
Yeah, girl, I don't need you to tell me
that you'll never leave, no
When we've done all that we could to turn darkness into light, turn evil to good
Even when we try so hard for that perfect kind of love,
it could all fall apart

And who's gonna kiss you when I'm gone?
Oh I'm gonna love you now, like it's all I have
And I know it'll kill me when it's over
I don't wanna think about it, I want you to love me now

Love me now, love me now
Oh, love me now, oh, oh, oh
Love me now
Love me now, love me now
Love me now

Oh I don't know how the years will go down, it's alright
Let's make the most of every moment tonight

I don't know who's gonna kiss you when I'm gone
So I'm gonna love you now, like it's all I have
I know it'll kill me when it's over
I don't wanna think about it, I want you to love me now
I don't know who's gonna kiss you when I'm gone
So I'm gonna love you now, like it's all I have
I know it'll kill me when it's over
I don't wanna think about it, I just wanna love you now

Love me now, love me now
Oh, oh, love you now, oh, oh, oh
Love me now, love me now
Love you now
Oh, love you now, oh, oh, oh, oh
ads

This translation is available thanks to hristo
Превод и текст:oldteacher

Придърпай ме по-близо,по-близо от всякога!
Направи ме силен,
разтръскай ме до мозъка на костите ми!
О,не знам какво са ни приготвили звездите!
Небесата винаги са мълчали за това,
че светът не принадлежи единствено на нас!
Но,аз знам какво иска сърцето ми
и ако не си с мен душата ми ще разкъса!
Не знам кой ще те целува,когато си отида!
Затова ще те обичам сега,ако това е всичко,което имам!
Знам,че когато всичко това свърши,
няма да мога да го преживея!
Не искам да мисля за това ,
просто искам да ме обичаш сега!
Не знам кой ще те целува,
когато си отида,затова ще те обичам сега,
ако това е всичко,което имам!
Знам,че когато всичко това свърши,
няма да мога да го преживея!
Не искам да мисля за това!
Това,което искам е да ме обичаш сега!
Обичай ме сега,обичай ме сега!
О,обичай ме сега!Обичай ме сега!
О,искам да ме обичаш сега
Нещо вътре в нас ни подсказва,
че няма гаранции!
Да,момиче,не се нуждая да ми се кълнеш
във вечна вярност!Не!
Когато правим всичко за да превърнем тъмнината
в светлина и злото в добро!
Дори и когато се стараем в името на съвършената любов,
всичко би могло да се разпадне!
Кой ще те целува, когато си отида?
О,ще те обичам сега,
това е всичко,което имам !
Знам,че когато всичко свърши,
няма да мога да го преживея!
Не искам да мисля за това,
просто искам да ме обичаш сега!
Обичай ме сега,обичай ме сега!
О,обичай ме сега!
О,не знам какво би станало след години,
дали всичко ще бъде наред?
Нека се възползваме максимално
на всеки момент от тази нощ!
Не знам кой ще те целува,когато си отида!
Затова ще те обичам сега,
това е всичко,коетоимам!
Знам,че когато всичко свърши,
няма да мога да го преживея!
Не искам да мисля за това,
всичко,просто искам да ме обичаш сега!
Не знам кой ще те целува,
когато си отида,затова ще те обичам сега!
Знам,че когато всичко свърши,
няма да мога да го преживея !
Не искам да мисля за това,
просто искам да ме обичаш сега!
Обичай ме сега,обичай ме сега!
О,обичай ме сега!О,да !
Comments from site
You want to add comments ? Please login or register
There are no comments


НАЧАЛО /  ТОП 100