28283 lyrics (3403 with translation)   30 members   last user register milanic...
Madonna - Ghosttown
ads
Categorie: All, added by Admin of 01 Юни 2015г., Views 369 time (s )
Vote/ 24h
like 0 I do not like 0
-------------------------------
total: 0
Ads

Maybe it was all too much
Too much for a man to take
Everything's bound to break
Sooner or later, sooner or later

You're all that I can trust
Facing the darkest days
Everyone ran away
We're gonna stay here,
we're gonna stay here

Ah, ah
I know you're scared tonight
Ah, ah
I'll never leave your side

When it all falls, when it all falls down
I'll be your fire when the lights go out
When there's no one, no one else around
We'll be two souls in a ghosttown

When the world gets cold, I'll be your cover
Let's just hold onto each other
When it all falls, when it all falls down
We'll be two souls in a ghosttown

Tell me how we got this far
Every man for himself
Everything's gone to hell
We gotta stay strong, we're gonna hold on

This world has turned to dust
All we've got left is love
Might as well start with us
Singing a new song, something to build on

Ah, ah
I know you're scared tonight
Ah, ah
I'll never leave your side

When it all falls, when it all falls down
I'll be your fire when the lights go out
When there's no one, no one else around
We'll be two souls in a ghosttown

When the world gets cold, I'll be your cover
Let's just hold onto each other
When it all falls, when it all falls down
We'll be two souls in a ghosttown

I know we're alright
'Cause we'll never be alone in this mad mad,
in this mad mad world
Even with no light
We're gonna shine like gold in this mad mad,
in this mad mad world

When it all falls, when it all falls down
I'll be your fire when the lights go out
When there's no one, no one else around
We'll be two souls in a ghosttown

When it all falls, when it all falls down
I'll be your fire when the lights go out
When there's no one, no one else around
We'll be two souls in a ghosttown

When the world gets cold, I'll be your cover
Let's just hold onto each other
When it all falls, when it all falls down
We'll be two souls in a ghosttown
When it all falls, when it all falls down
We'll be two souls in a ghosttown
ads

This translation is available thanks to Admin
Може всичко беше твърде много
Повече от колкото един мъж, може да понесе
Всичко се чупи все някога
Рано или късно, рано или късно

Ти си единственият, на когото мога да вярвам
Лице в лице, с най-тъмните дни
Всички избягаха
Ние ще останем тук
Ние ще останем тук

Ааа, ааа
Знам,че си изплашен тази вечер
Ааа, ааа
Никога няма да те изоставя

Когато всичко се разпада, когато всичко пропада
Аз ще бъда твоя огън, когато светлината изчезне
Когато няма никой, никой наоколо
Ние ще бъдем двете души в града на духовете

Когато светът изстине, аз ще те завия
Нека само се държим един за друг
Когато всичко се разпада, когато всичко пропада
Ние ще бъдем две души в града на духовете

Кажи ми как стигнахме толкова далеч
Всеки за себе си
Всичко отива по дяволите
Трябва да останем силни, трябва да се държим

Този свят се превърна в прах
Всичко, което ни остана е любовта
Може за добро да започне с нас
Пея нова песен, нещо, над което да работя

Ааа, ааа
Знам,че си изплашен тази вечер
Ааа, ааа
Никога няма да те изоставя

Когато всичко се разпада, когато всичко пропада
Аз ще бъда твоя огън, когато светлината изчезне
Когато няма никой, никой наоколо
Ние ще бъдем двете души в града на духовете

Когато светът изстине, аз ще те завия
Нека само се държим един за друг
Когато всичко се разпада, когато всичко пропада
Ние ще бъдем две души в града на духовете

Знам, че сме добре
Защото никога няма да бъдем сами, в този ядосан, ядосан
в този ядосан, ядосан свят
И без светлина,
ние ще блестим като злато в този ядосан, ядосан
в този ядосан, ядосан свят

Когато всичко се разпада, когато всичко пропада
Аз ще бъда твоя огън, когато светлината изчезне
Когато няма никой, никой наоколо
Ние ще бъдем двете души в града на духовете
Когато всичко се разпада, когато всичко пропада

Когато всичко се разпада, когато всичко пропада
Аз ще бъда твоя огън, когато светлината изчезне
Когато няма никой, никой наоколо
Ние ще бъдем двете души в града на духовете
Когато всичко се разпада, когато всичко пропада

Когато светът изстине,аз ще те завия
Нека само се държим един за друг
Когато всичко се разпада,когато всичко пропада
Ние ще бъдем две души в града на духовете
Comments from site
You want to add comments ? Please login or register
There are no comments


НАЧАЛО /  ТОП 100