28283 lyrics (3403 with translation)   30 members   last user register milanic...
Radio Killer - It hurts like hell
ads
Categorie: All, added by Admin of 01 Юни 2015г., Views 455 time (s )
Vote/ 24h
like 0 I do not like 0
-------------------------------
total: 0
Ads


We're way past I'm sorry,
It's the end of the story
and I curse that day, that day you said Goodbye
Goodbye, yeah
There's no use in beggin'
There's no use in cryin'
'Cause I've cried so much
Now all my tears went dry

Oh, why it hurts like hell, it hurts like hell
It hurts like hell, it hurts like hell
It hurts like hell, it hurts like hell
Come on, set me free from the pain that I feel
If hell is on Earth then Heaven is real
Set me free, take away all the pain
Bring back the love to feel in Heaven again!

[electronic break]

Your win has no glory,
Your loss is you lost me
There's no turning back,
You've hurt me with Goodbye
Oh, why
I thought that you loved me,
Until the day that you left me
And I've cried so much
Now all my tears went dry

Set me free from the pain that I feel
If Hell is on Earth, then Heaven is real
Set me free, take away all my pain
Bring back the love to feel
That it hurts like hell
It hurts like hell, it hurts like hell
Yeah
It hurts like hell, it hurts like hell

[electronic break]

Come on, set me free from the pain that I feel
If Hell is on Earth, then Heaven is real
Set me free, take away all my pain
Bring back the love to feel
Come on, set me free from the pain that I feel
If Hell is on Earth, then Heaven is real
Set me free, take away all my pain
Bring back the love to feel in Heaven again!
ads

This translation is available thanks to Admin
Извървяхме пътя, съжалявам
Това е краят на историята,
и проклинам този ден,в който каза сбогом
Сбогом, да
Няма полза от умоляване,
Няма полза от плакане,
Защото плаках толкова много
Сега всичките ми сълзи са пресъхнали

О, защо това адски боли, това адски боли
Това адски боли, това адски боли
Това адски боли, това адски боли
Хайде, освободи ме от болката, която изпитвам
Ако Ада е на Земята, тогава Рая е реален
Освободи ме, вземи цялата болка
Върни обратно любовта, за да се почувствам в Рая отново


Победата ти е безславна,
загубата ти е, че ме загуби
Няма връщане назад
Ти ме нарани с твоето сбогом
О, защо

Мислех, че ме обичаш,
До деня, в който ме напусна
И плаках толкова много
Сега всичките ми сълзи са пресъхнали

Хайде, освободи ме от болката, която изпитвам
Ако Ада е на Земята, тогава Рая е реален
Освободи ме, вземи цялата болка
Върни обратно любовта, за да се почувствам в Рая отново
Това адски боли
Това адски боли, това адски боли
Това адски боли, това адски боли
Хайде, освободи ме от болката, която изпитвам
Ако Ада е на Земята, тогава Рая е реален
Освободи ме, вземи цялата болка
Върни обратно любовта, за да се почувствам в Рая отново
Хайде, освободи ме от болката, която изпитвам
Ако Ада е на Земята, тогава Рая е реален
Освободи ме, вземи цялата болка
Върни обратно любовта, за да се почувствам в Рая отново
Comments from site
You want to add comments ? Please login or register
There are no comments


НАЧАЛО /  ТОП 100