28283 lyrics (3403 with translation)   30 members   last user register milanic...
Avenged Sevenfold - Critical Acclaim
ads
Categorie: All, added by Admin of 01 Юни 2015г., Views 411 time (s )
Vote/ 24h
like 0 I do not like 0
-------------------------------
total: 0
Ads


"Critical Acclaim"

Shh... quiet, you might piss somebody off
Like me, motherfucker, you've been at it for too long
While you feed off others' insecurities
You stand in front of me and bite the hand that feeds

Self-righteousness is wearing thin
(Lies inside your head, your best friend)
Heart bleeds but not for fellow men
(Broken glass, your fake reflection)

I've had enough
It's time for something real
I don't respect the words you're speaking
Gone too far
A clone

So how does it feel to know that someone's kid
In the heart of America has blood on their hands
Fighting to defend your rights
So you can maintain a lifestyle
That insults his family's existence
Well, where I'm from we have a special
Salute that we aim high in the air
Towards all those pompous assholes
Who spend their days pointing fingers
(Fuck you)

Shh... quiet, you might piss somebody off
Like the heartbeat of this country when antagonized too long
I'll be damned if you count me in as part of your generous hypocrisy
Collecting enemies

Tabloid gossip queen, worthless man
(There's no need for us to bury you)
Selfish agenda once again
(Right this way, you've dug your own grave)

I've had enough
It's time for something real
I don't respect the words you're speaking
Gone too far
A clone

All the way from the east to the west
We got this high society
Looking down on their very foundation
Constantly reminding us that our actions
Are the cause of all their problems
Pointing their fingers in every
Direction, blaming their
Own nation for who wins the elections
They've never contributed a fucking thing to the
Country they love to criticize

Excuse the obscene, ignore the untrue
Depictions we see try and get through
Admitting mistakes can hurt
I'm not the last but I sure ain't the first

Shh... quiet you might piss somebody off

Self-righteousness is wearing thin
(Lies inside your head, your best friend)
Heart bleeds but not for fellow men
(Broken glass, your fake reflection)

I've had enough
It's time for something real
I don't respect the words you're speaking
Gone too far
A clone
ads

Този текст е наличен благодарение на Admin
"Одобрението" на критиката

Шшш... тихо, може да изнервиш някого,
например мен, шибаняко, правиш това от доста време.
Докато подхранваш стаховете на другите,
ти стоиш пред мен и хапеш ръката, която те храни.

Самодоволството се изтърка
(то лежи в главата ти, а най-добрия ти приятел)
Сърцето му кърви, но не за ближния
(От счупено стъкло,от изкуствените ти мисли)

Стига ми,
време е за нещо истинско!
Не уважам думите, които говориш.
Отиде твърде далеч,
клоун!

Какво е чувството да знаеш, че ръцете на нечие дете
в сърцето на Америка са изцапани с кръв.
То се бори, за да защитава твоите права,
така че да можеш да поддържаш начин на живот,
който обижда начина по който живее неговото семейство.
Е, там, откъдето идвам,си имами специален
поздрав да вдигнем ръце високо във въздуха
срещу всички онези надути задници,
които прекарват деня си да ни сочат с пръсти.
(Майната ви)

Шшш... тихо, може да изнервиш някого,
например сърцето на тази държава, което се бори от прекалено дълго време.
Проклет да съм, ако ме броиш като част от твоето щедро лицемерие,
събирайки врагове.

Крал на клюките, безполезен човек
(ние не искаме да те погребем)
Егоизъм всеки ден, отново
(по този начин сам копаеш гроба си)

Стига ми,
време е за нещо истинско!
Не уважам думите, които говориш.
Отиде твърде далеч,
клоун!

По целият път от изток на запад
има членова не това "високо" общество,
които гледат отвисоко истинската основа [истинските хора],
постоянно напомняйки ни, че нашите действия
са причина за всичките им проблеми.
Сочейки с пръст във всяка
посока, обвинявайки
собствената си нация за това кой е спечелил изборите.
Докато те никога не са допринесли с едно единствено шибано нещо за
страната,която обичат да критикуват.

Извини ме за нецензурните думи, игнорирай лъжливото.
Картините, които виждаме, се опитват и да преминат.
Признаването на грешка може да боли,
не съм последният, но определено не съм и първият.

Шшш... тихо, може да изнервиш някого

Самодоволството се изтърка
(то лежи в главата ти, а най-добрия ти приятел)
Сърцето му кърви, но не за ближния
(а от счупено стъкло,от изкуствените ти мисли)

Стига ми,
време е за нещо истинско!
Не уважам думите, които говориш.
Отиде твърде далеч,
клоун!
Comments from site
You want to add comments ? Please login or register
There are no comments


НАЧАЛО /  ТОП 100